Gå direkte til innhold

Nyheter

Mange muligheter for Norge som maritim nasjon

Maritim21-strategien ble tirsdag overlevert næringsminister Monica Mæland. - Vi trenger nye bedrifter med vekstambisjoner, og vi må satse der vi allerede er gode. Vi må være i front på forskning, innovasjon og utvikling, ikke minst innen ny teknologi, sa næringsministeren under overrekkelsen.
Dato: 02.11.2016

Strategien overleveres 1. november i Ålesund

Maritim21 strategien overleveres statsråd Monica Mæland 1. november på Verftskonferansen
Dato: 31.10.2016

Arbeidsgruppene samlet

56 deltakere var nylig samlet til første samling med arbeidsgruppene sine. De har 80 ulike innspill fra 40 organisasjoner å jobbe videre med.
Dato: 03.06.2016

Enormt potensial for ny maritim virksomhet

Potensialet i havrommet er enormt, viser en fersk analyserapport. Den har sett på drivkrefter for alle havnæringene samt deres påvirkning på den maritime næringen i Norge.
Dato: 13.09.2016

Arbeidsgruppene er oppnevnt

I samråd med Strategigruppen har Forskningsrådet nå oppnevnt medlemmer til de fire arbeidsgruppene innenfor Maritim21.
Dato: 14.04.2016

Innspill til viktige forskningspolitiske prosesser

Benytt muligheten for å gi innspill til Maritim21, en sentral strategi for myndighetenes arbeid med forsknings- og innovasjonspolitikk.
Dato: 07.04.2016

Delta i Maritim21-prosessen

Nå er det åpnet for å gi innspill til Maritim21-prosessen. Postboksen på nettsidene er allerede åpen.
Dato: 08.03.2016

Maritim21 - Invitasjon til informasjons- og dialogmøter

Benytt anledningen til å bli informert om prosessen med Maritim21 og om mulighetene for å gi innspill.
Dato: 13.09.2016

Starter arbeid med ny Maritim21-strategi

Arbeidet med en ny Maritim21-strategi er offisielt igangsatt, og strategien skal være ferdig i november 2016. Forskningsrådet er sekretariat.
Dato: 05.02.2016