Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Arbeidsgruppene er oppnevnt

I samråd med Strategigruppen har Forskningsrådet nå oppnevnt medlemmer til de fire arbeidsgruppene innenfor Maritim21.

Arbeidsgruppene består av fra 11 til 16 medlemmer og er oppnevnt på grunnlag av bakgrunn og erfaring og for at gruppene skal være bredt sammensatt med medlemmer fra forskning, myndigheter og ulike deler av næringen.

Arbeidsgruppene vil spille en sentral rolle i den første fasen av strategiprosjektet Maritim21. I løpet av våren skal arbeidsgruppene behandle og vurdere alle innspillene som kommer inn fra aktører og interessenter på det aktuelle temaet. Fristen for å sende inn innspill er 25. april

På grunnlag av innspillene skal arbeidsgruppene utarbeide forslag til en FoU-strategi på sitt område. Disse delstrategiene vil i neste omgang være viktige innspill til Strategigruppen som så skal utarbeide det endelige forslaget til Maritim21-strategi.

Mandatet for Maritim21 gir en del føringer på hva strategien skal inneholde, under er det listet opp noen punkter som kan være til hjelp når man skal gi innspill på anbefalinger og tiltak. Disse punktene vil også danne grunnlaget for oppbygningen av rapporten fra arbeidsgruppene:

 • Vurderinger og tiltak innenfor arbeidsgruppens område
 • Vurderinger og tiltak innenfor
  • Nordområdene
  • Sikkerhet til havs
  • Verdiskapning og rammebetingelser
 • Forskning og utvikling
  • Organisering av forskning
  • FoUI-infrastruktur
  • Bruk av forskning – formidling
  • Grunnforskning/utdanning
 • Demonstrasjon og kommersialisering
 • Privat – offentlig ansvar
 • Innretning av virkemiddelapparatet
 • Internasjonalt FoUI-samarbeid

 

Se også Rammer for innspill.

 

De fire arbeidsgruppene er:

Skrevet av:
Kjell Røang Seniorrådgiver 22 03 72 84 kjr@forskningsradet.no
Publisert:
13.04.2016
Sist oppdatert:
14.04.2016