Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Delta i Maritim21-prosessen

Nå er det åpnet for å gi innspill til Maritim21-prosessen. Postboksen på nettsidene er allerede åpen.

Nettsidene www.maritim21.no vil være en viktig kanal for å få inn innspill fra alle som ønsker å påvirke de strategiske prioriteringene innenfor maritim forskning i årene framover.
Alle innspill skal være skriftlige og skal sendes inn via den nyopprettede epostadressen maritim21@forskningsradet.no.

Innspill

Innspillene adresseres til de ulike arbeidsgruppene og vi ønsker at innspillene besvarer følgende punkter (overskrifter):

  1. Muligheter og utfordringer for næringen?
    Hvor ligger forretningsmulighetene både på kort og lang sikt (<5 år og >10 år)?
  2. Styrker og svakheter innen kunnskapsproduksjon og teknologiutvikling
    Hva må vi kunne bedre for å realisere forretningsmulighetene?
  3. Hvilke tiltak innen forskning, utvikling og innovasjon kan bidra til realisere forretningsmulighetene?
  4. Hva kan næringen gjøre selv og hvor trengs det bidrag fra myndighetene?

Fristen for innspill er satt til 25. april. For mer informasjon, se her.

Innspillene bør ikke være veldig vitenskapelige, men gi tydelige meldinger om muligheter og kunnskapsbehov. Både enkeltpersoner og institusjoner kan komme med innspill, og det er fullt mulig å gi innspill til flere av arbeidsgruppene.
Innspillene vil ikke bli publisert f.eks. på nettsidene, men de vil være tilgjengelig for arbeidsgruppene.

Og NB – innspillene bør være så korte og konsise som mulig og ikke lengre enn fire sider!

Bearbeiding i arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene vil spille en sentral rolle i den første fasen Maritim21 prosjektet. Frem til sommeren skal arbeidsgruppene behandle og vurdere alle innspillene som kommer inn fra aktører og interessenter til gruppen.

Arbeidsgruppenes oppgave er å strukturere og syntetisere innspillene til et samlet strategiutkast på det aktuelle området. Den jobben starter etter at fristen for innspill er gått ut, og arbeidsgruppene får da tilgang til alt som er kommet inn av innspill på sitt område.

 

Skrevet av:
Kjell Røang Seniorrådgiver 22 03 72 84 kjr@forskningsradet.no
Publisert:
08.03.2016
Sist oppdatert:
08.03.2016