Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Innspill til viktige forskningspolitiske prosesser

Benytt muligheten for å gi innspill til Maritim21, en sentral strategi for myndighetenes arbeid med forsknings- og innovasjonspolitikk.

Arbeidet med Maritim21 vil være en anledning til å sette maritime spørsmål på dagsorden i den offentlige debatten og til å øke oppmerksomheten om den maritime kompetansen innen både forskning og innovasjon.

 

Maritim21 er etablert av Nærings- og fiskeridepartement og rapporter dit. Departementene gir sine føringer til virkemiddelapparatet gjennom tildelingsbrevene. (Illustrasjon: Kjell Røang)

Fram mot fristen 25. april har du mulighet til å gi innspill  i hele området som Maritim21 dekker, fordelt på områdene for de fire arbeidsgruppene  og de de tverrgående temaene.  

- Maritim21-strategien skal gi signaler til sentrale forskningspolitiske prosesser, og innspillene til strategien bør dimensjoneres med det for øyet, sier Siri Pettersen Strandenes, leder for strategigruppen i Maritim21

Strategisk nivå

Innspillene bør være på overordnet nivå og skrives i klart og forståelig språk. Det er ikke plass til vitenskapelige utredninger i dette arbeidet.

- Vi imøteser strategiske, resonnerende og sammenhengende innspill hvor bidragsyterne setter egen virksomhet inn i et helhetlig bilde, understreket sekretariatets leder Kjell Røang.

Utgangspunktet for arbeidsgruppenes arbeid er disse skriftlige innspillene, noe som medfører at også arbeidsgruppenes medlemmer må sende slike innspill, enten som enkeltpersoner eller via sin institusjon. Arbeidsgruppenes oppgave er å strukturere og sette sammen innspillene til et samlet strategiutkast på det aktuelle området. Den jobben starter etter 25. april, og arbeidsgruppene får da tilgang til alt som er kommet inn av innspill på sitt felt.

Medlemmene i arbeidsgruppene skal bruke sin kompetanse og innsikt til å sikre at innspillene blir vurdert og prioritert i sammenheng, og at de dekker kunnskapsbehov i hele bredden av området.

Praktisk håndtering

I første omgang skal arbeidsgruppene forholde seg til de enkelte innspillene, og deretter vurdere om hele feltet er dekket. I sin endelige rapport skal arbeidsgruppene også synliggjøre eventuelle andre forhold som strategigruppen må ta hensyn til i sin videre vurdering.

Analyserapport

Menon har sammen med MARINTEK på oppdrag av Forskningsrådet laget en analyserapport, "Maritim næring i det 21. århundret – Prognoser, trender og drivkrefter". Denne rapporten er spesielt bestilt for å kunne benyttes i arbeidet med Maritim21.

 

 

Skrevet av:
Kjell Røang Seniorrådgiver 22 03 72 84 kjr@forskningsradet.no
Publisert:
06.04.2016
Sist oppdatert:
07.04.2016