Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Starter arbeid med ny Maritim21-strategi

Arbeidet med en ny Maritim21-strategi er offisielt igangsatt, og strategien skal være ferdig i november 2016. Forskningsrådet er sekretariat.

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en helhetlig strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim sektor, Maritim21-strategi.

- Maritimnæring er en av de viktigste næringene i Norge både når det gjelder verdiskaping og sysselsetting, sier Ida Skard, ekspedisjonssjef for Maritim avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Siri Pettersen Strandenes fra NHH, leder av strategigruppen, og Ida Skard fra NFD. (Foto: Karin Totland) - Forskning, utvikling og innovasjon er et svært viktig punkt i regjeringens maritime strategi som kom i fjor, og som vil gi føringer for dette arbeidet, sier Skard.

Synergier med andre havnæringer
NFD har oppnevnt en bredt sammensatt strategigruppe som skal lede arbeidet med prosessen.

- Strategien skal være godt forankret både overfor næringen og kunnskapsområdene. Vi ønsker også et bredt perspektiv i forhold til andre havbaserte næringer, og strategien skal identifisere synergier med disse næringene, sier Skard.

Strategigruppen ledes av Siri Pettersen Strandenes, professor ved Norges Handelshøyskole.

- Det er bra at vi er en bred gruppe både fra forsknings- og næringssiden. Maritim næring og er viktig for Norge, og maritim kompetanse har vært sentral i oppbygningen av norsk oljevirksomhet. Samspillet mellom forretningsmessig og teknisk kompetanse har også stor betydning, sier Strandenes.

Hun legger til at et viktig perspektiv er koblingen mellom forskning og utdanning, som er et eget punkt i mandatet.

- Utdanning er den viktigste måten for å formidle forskningsresultater til næringslivet, sier Strandenes.

Nødvendig å se i krystallkulen
Målet med strategien er å stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskapning og øker konkurranseevnen i maritim næring.

En bredt sammensatt strategigruppe skal lede arbeidet med strategien, som skal være ferdig i november 2016. Et antall observatører er også med. (Foto: Karin Totland)

Strategien skal skape en helhetlig tenkning rundt satsingen på maritim forskning, utvikling og innovasjon. Dette skal skje ved å koble myndigheter, virkemiddelapparatet, næringsliv, organisasjoner og forskningsmiljøer nærmere sammen.

Strategigruppen blir også bedt om å peke på kunnskapsbehov for maritim næring, og om å beskrive utviklingen i markedet og identifisere muligheter for næringen.

- Det vil være nødvendig å se inn i krystallkulen for å finne hvilke områder som bør prioriteres i forskningssammenheng. Den forrige Maritim21-strategien, som ble overlevert regjeringen i 2010, har hatt stor betydning for innretningen av forskningsprioriteringene i etterkant, påpeker Skard.

Unikt for Norge
Den nye Maritim21-strategien føyer seg i en etter hvert ganske lang rekke av 21-strategier som er laget i Norge de siste 10-15 årene, blant annet OG21, Energi21, Hav21 og Helseomsorg21. - 21-prosessene er unike for Norge, sier divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik.

- 21-prosessene er unike for Norge, og de blir møtt med stor interesse i andre land. Det at vi har korte avstander mellom miljøer og en god "dugnadsånd" i Norge, gjør det mulig å jobbe på denne måten, sier divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik.

- Felles for 21-prosessene er bred involvering av aktører. Dette fører til en felles forståelse av utfordringer og muligheter. Vi har sett at det er en fordel for prosessen når den involverer et krevende næringsliv og klare verdiskapingsutfordringer, sier Fahlvik.

Arbeidet med Maritim21 starter i januar og sluttrapport skal leveres NFD innen 1. november 2016.  Forskningsrådet ved Kjell Røang leder sekretariatet for strategiprosessen.

- Maritim21-prosessen vil kunne dra nytte av erfaringer fra andre21-prosesser, ikke minst Hav21 som ligner en del når både det gjelder næringsstruktur, rammer og mandat, sier Fahlvik.
 

Sekretaritat

 

Kjell Røang

Seniorrådgiver, Avdeling for utfordringsdrevet
innovasjon, Forskningsrådet

   

Medlemmer, Strategigruppen

Hanna Lee Behrens

Direktør, Avdeling for sikkerhet, miljø og
innovasjon, Norges Rederiforbund

Lars Gørvell-Dahll

Direktør, Maritim bransjeforening, Norsk
Industri

Ernst Meyer

Divisjonsdirektør, DNV-GL Maritime

Ingrid Schjølberg

Direktør, NTNU Oceans Science and
Technology

Siri Pettersen Strandenes

Professor, Institutt for samfunnsøkonomi,
Norges Handelshøgskole

Håvard Gåseidnes

Seksjonssjef, Seksjon for risikostyring
og HMS, Sjøfartsdirektoratet

Olav Lie

Rådgiver, Næringspolitisk avdeling, LO

Karoline Andaur

Fungerende fagsjef, WWF

Otto Gregussen

Generalsekretær, Norges Fiskarlag

Maiken Ims

Spesialrådgiver, Avdeling for
næringspolitikk, Norsk olje og gass

Liv Reidun Grimstvedt

Rektor, Høgskolen Stord/Hordaland
(MARKOM2020)

   

Observatører, Strategigruppen

Sigurd Falch

Spesialrådgiver, Avdeling for utfordringsdrevet
innovasjon, Forskningsrådet

Jan Børre Rydningen

Spesialrådgiver, Seksjon for maritim,
olje og gass, Innovasjon Norge

Konrad Putz

Enova

Jostein Dahl Karlsen

Seniorrådgiver, Avdeling for klima, industri
og teknologi, OED

Martha Astrup

Fiskeri- og havbruksavdelingen, NFD

Torunn Julie Kielland

Seniorrådgiver, Forsknings- og
innovasjonsavdelingen, NFD

Andreas Bakke Frøystadvåg

Førstekonsulent, Maritim avdeling, NFD
 

Skrevet av:
Karin Totland Spesialrådgiver 22 03 75 01 kt@forskningsradet.no
Publisert:
08.01.2016
Sist oppdatert:
05.02.2016